070-683 03 70
info@jemtvulk.se

Leveransvillkor


För leverans gäller NLM 10 med tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen.
Vid avhjälpande underhåll samt vid underhåll gäller NR 06 resp. NU 06.
Vid leverans (försäljning) av maskiner eller annan mekanisk utrustning m m gäller NL 09. Punkt 39 och 40 utgår i NL 09 och ersätts med punkt (PC) tilläggsbestämmelser för vulkaniseringsbranschen.
​​​​​​​I det fall NL 09, NU 06 och NR 06 inte är kända för Er ber vi Er kontakta oss så skickar vi över ett ex. av desamma,
​​​​​​​alt. att ni går in på www.teknikforetagen.se.

GDPR information

JemtVulk i Brunflo AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, de uppgifter vi behandlar är till exempel
namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er som kund.